Referanser

Akerbrygge marina

Her fikk vi i oppdrag av Aberdeen eiendom i 2013 med å montere nytt opplegg for forbruksvann og avløp til  kontoret på brygga. I tillegg til det monterte vi 54stk vannposter for spyling/vasking og påfylling av vanntanker for båter utpå marinaen.

Kontakt oss