Tjeneste

Prosjektmarked

Komplett VVS AS er en rør-entreprenør i Oslo- og Akershusmarkedet. Vi planlegger og leverer energibesparende løsninger til boliger, offentlig bygg , industri og næringsbygg.

Energi er i sentrum i alle varmeanlegg vi leverer. Vi presenterer gode serviceavtaler til alle våre avsluttende prosjekter for å optimalisere energi og besparelse ut av våre leveranser av tekniske varmeanlegg. Vi anbefaler montering av energimålere m/pulsmåler som kan avleses digitalt av ansvarlig driftsoperatør.

Rørlegger for bedrifter

Totaltekniske entrepriser

Komplett VVS AS starter nye prosjekter med planlegging av oppstart med de involverte prosjektledere, rørleggere og underentreprenører. Dette gjelder materialvalg, innkjøp, underleverandører, verktøy og prosjektering. Vi vil at de som skal jobbe på prosjektet har eierskap til utførelsen. De skal vite hva de bygger og settes inn i fremdrift og planlegging. KS blir også et viktig punkt i dette. Vi har oppstartsmøte hvor vi sender invitasjon til tverrfaglig møte med koordinering og samarbeid fra start til overlevering.

Vi vil at de som skal jobbe på prosjektet har eierskap til utførelsen.

Rehabilitering

Ved tidens tann vil alle bygg trenge modernisering, oppgradering tilpasset nye krav. Komplett VVS AS tar hele ansvaret for gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter fra A til Å, og at det gjennomføres uten problemer!

Etter dagens nye krav har markedet økt vesentlig på sprinkler og brannslukkingsanlegg i garasjer, leiligheter, boliger, offentlige og næringsbygg. Sprinkleranlegg er kritisk for skadebegrensning på bygg, inventar og ikke minst liv og helse. Vi i Komplett VVS AS utfører alle typer sprinkleranlegg.

Vannbårne energianlegg

Godt klima er viktig for helse og velvære. Vi leverer vannbårne systemer tilpasset dine behov. Vannbåren gulvvarme gir en behagelig innekomfort, og er samtidig et svært miljøvennlig oppvarmings alternativ. Nye løsninger gjør det stadig mindre komplisert å legge vannbåren gulvvarme uavhengig av om du bygger nytt eller rehabiliterer.

Serviceavtaler

Komplett VVS AS tilpasser serviceavtaler til hvert prosjekt de overleverer til sine kunder. Det vil sikre god drift og lang levetid for installasjonen, og leveransen av komponenter. Vi følger en rutinemessig oppfølging med rapport til kunden.

Prosjektering

Komplett VVS AS har et eget prosjekteringsteam i huset. Vi samarbeider med andre prosjekterende firmaer også. Vi sikrer gode løsninger med tverrfaglig prosjektering i alle typer tekniske anlegg innen varme, varmepumper, kjøling, sprinkler og sanitær.

Vi har følgende godkjenningsområder:

Prosjektering av sanitær installasjoner tiltaks klasse 2

Prosjektering av varme og kulde installasjoner tiltaks klasse 2

Prosjektering av slukke installasjoner tiltaks klasse 2

Prosjektering av vannforsyning og avløps installasjoner tiltaks klassse 1

Utførelse av vannforsyning og avløpsanlegg tiltaks klasse 2

Utførelse av sanitær installasjoner tiltaks klasse 3

Utførelse av varme og kulde installasjoner tiltaks klasse 3

Utførelse av slukke installasjoner tiltaks klasse 3

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Legg igjen din informasjon her, og vi vil ta kontakt!

Kontakt oss