Nytt vakttelefonnummer kommer snart.

Komplett VVS AS har rørlegger vakt som kan hjelpe deg 24 timer i døgnet. Vi kan også gi gode råd over telefon som kan være nok til å  f.eks stenge ut en lekkasje sånn at problemet kan løses i normal arbeidstid dagen etter. Vi rykker ut hvis det er nødvendig.

Kontakt oss